Webbanalys webbanalys

Webbanalys

Random Amazon bot visits

Visits by bots are normal for a site, however bots out of Amazons IP range play it differently.

Telefonnasare bryter mot NIX

NIX registrering av ett telefonnummer skall innebära att du slipper telefonförsäljare, men inte alla respekterat spärrlistor...

Blocking web crawlers

Detecting and blocking bad web crawlers can be done several ways, but just blocking them are a half measure...

Serprank anomaly

Changes in serprank occurs, sometimes the impact is a bit spastic. Then there are the oddities with impressions which are obviously...

Tracking unique numbesity

The habit of displaying large results values and relevant search results pages (SERP) has been a Google special for quite some time, but...

5 crucial checkpoints for email management

With checkpoints & a dashboard built using validated metrics, managing email communications is done with a clear view on performance.

Influencer robot

I en strävan för influencers att synas förekommer både köp av följare och klicks, i vissa fall så även med en anonym robot.

Vad är Bing?

Sökmotorfraser som inleds med "vad är" är en uppenbar indikation på en användares jakt på ett konkret svar på den ställda frågan.

Ogenerad roffande av artikel

Att citera kortare utdrag ur en artikel är en sak, men att ogenerat roffa en artikel är anskrämligt.

GDPR impact on tracking and cookies

The impact of GDPR on online tracking is measurable by evident decline in tracking calls benefiting the visitors.